Συμβουλές προς ιδιοκτήτες

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, πρόστιμα και κόστος

Συμβουλές για ιδιοκτήτες ακινήτων
Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ;
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ΠΕΑ είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή, το οποίο πιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση ενός ακινήτου και το κατατάσσει σε ενεργειακές κλάσεις.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή ΠΕΑ, αποτελεί ουσιαστικά μια αναλυτική καταγραφή της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του ακινήτου συνολικά, αλλά και για κάθε πηγή ξεχωριστά (ηλεκτρισμό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες ανανεώσιμες πηγές).

Τι αλλάζει από 01/01/21 στις αγγελίες ακινήτων;

Σε κάθε ακίνητο από την αρχή του 2021, που διατίθεται είτε προς πώληση, είτε προς ενοικίαση, αποτελεί πλέον υποχρέωση να αναφέρεται στην αγγελία η ενεργειακή κλάση του, με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΝ στις 19 Νοεμβρίου 2020 με τίτλο «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Ουσιαστικά, κάθε ακίνητο που διαφημίζεται σε αγγελία από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή/και από ιστοσελίδα κτηματομεσιτικού γραφείου, θα πρέπει πλέον να φέρει την ενεργειακή κλάση.

Μάλιστα, αυτό δεν θα ισχύει μόνο για τις αγγελίες που θα αναρτηθούν από το 2021, αλλά και για όλες τις ήδη υπάρχουσες αγγελίες που είναι αναρτημένες και ενεργές και στις οποίες θα πρέπει είτε να συμπληρωθεί η ενεργειακή κλάση, είτε να κατέβουν από οποιαδήποτε ιστοσελίδα προώθησης.

Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ:

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (οι άδειες που εκδόθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις του),

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,

δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτηρίου,

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν κάποια αγγελία ακινήτου σε διαδικτυακά μέσα, είτε προς πώληση, είτε προς ενοικίαση, θα πρέπει να συμπληρώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την ενεργειακή κλάση του ακινήτου τους στην εκάστοτε αγγελία.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει την ενεργειακή κλάση, θα πρέπει να κατεβάσει την αγγελία του μέχρι να εκδώσει ΠΕΑ στο οποίο και θα αναγράφεται η ενεργειακή κλάση του ακινήτου του.

Με λίγα λόγια, οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα προς ενοικίαση ή πώληση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εκδώσουν ΠΕΑ. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με βαρύ πρόστιμο.

Επιβολή προστίμου

Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), παράλειψης προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης – μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου και μη καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Συμπεράσματα αναζήτησης ενεργειακού επιθεωρητή:

α) Η μέση τιμή για ένα ακίνητο 50τ.μ. είναι 100€ ( εργασία, ΦΠΑ και παράβολο )

β) Πολλοί προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ιδιοκτήτες με διάφορα διαφημιστικά κόλπα όπως π.χ. Έκδοση ΠΕΑ από 25‎€ ενώ αναφέρονται σε ακίνητο κάτω από 15τ.μ..

γ) Σχεδόν όλοι όσοι εκδίδουν ΠΕΑ, λόγω μικρών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης, τοποθετούν ραντεβού επιθεώρησης μέχρι και 1 μήνα μετά. Αυτό μπορεί να στοιχίσει στον ιδιοκτήτη πολύ ακριβά σε περίπτωση προστίμου ή και καθυστέρησης ενοικίασης ή πώλησης καθώς μέχρι την έκδοση θα πρέπει να έχει την αγγελία του κατεβασμένη.

δ) Σε περίπτωση μη αξιόπιστου ενεργειακού επιθεωρητή υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος προστίμου αν η όλη διαδικασία γίνει πλημμελώς.